Aby mógł zaistnieć gotowy artykuł wykształcony z pewnego produktu, ten artykuł musi zostać przedtem poddany obróbce. Jednym spośród typów obróbki jest cięcie – natomiast dzisiejsza technika zapewnia nam parę technologii zrobienia owej czynności, używając do tego środki techniczne, strumień wody. Co więc musimy wiedzieć na temat techniki cięcia laserem? Kiedy warto właśnie z niej skorzystać?

Na czym polega proces cięcia laserem?

Cięcie laserem w metalu to mechanizm punktowy polegający na wejściu strumienia tnącego, więc ciepłego promienia lasera z gazem technologicznym. Jest to bardzo dokładne, cieplne rozdzielanie produktu, Mechanizm tenże można rozłożyć na trzy podstawowe kroki: początek cięcia, cięcie odpowiednie oraz zamknięcie mechanizmu cięcia. Jakość całego mechanizmu jest uzależniony od dokładności prowadzenia promienia lasera i od wykorzystywanych do cięcia maszyn. Wykształcony artykuł nie potrzebuje dalszej obróbki.

Bezproblemowe cięcie blach

Najlepsze oraz najpopularniejsze teraz techniki stosowane w mechanizmie cięcia blach to przede wszystkim wycinanie laserem i cięcie z zastosowaniem dużego strumienia wody. Dzięki takim wyjściom można swobodnie modyfikować metalowe przestrzenie, natomiast rezultat ostateczny jest zgodny z pierwszym projektem. Zlecając cięcie doświadczonym specjalistom klient otrzymuje też gwarancję, iż w wypadku większej ilości elementów ich rozmiary zawsze będą powtarzalne. Decydując się na cięcie laserowe metali klient zamawia przeprowadzenie mechanizmu, jaki polega na konkretnym prowadzeniu wiązki gorącego promienia promieniowania.

Różnorodne formy cięcia laserem

Teraz stosuje się parę różnorodnych technologii cięcia laserem, różniących się metodologią, lecz proponujących odpowiednie efekty. Pierwszą spośród technologii jest tak nazywane cięcie reaktywne. W jego trakcie stosuje się strumień szczególnej kompozycji mieszczącej tlen z argonem czy choćby jedynie sam tlen. Skutkuje to stworzeniem ogromnej ilości ciepła, jakie stosowane jest do precyzyjnej obróbki wszystkich produktów. Innym niezwykle znanym sposobem jest cięcie w stanie ciekłym, dobre szczególnie w wypadku metali takich jak aluminium, magnez, kobalt lub również tytan.

Zalety obróbki laserowej

Do korzyści laserowego cięcia kwalifikuje się pomiędzy innymi precyzja, szybkość i powtarzalność obrabiania konkretnego produktu. Mechanizm tenże umożliwia też na całkowitą automatyzację i bezkontaktowość z określonym produktem. Dla wielu osób, niezwykle istotne jest też to, iż po cięciu jest mały skrawek, co umożliwia na oszczędność materiałów.