Reklamacje

REKLAMACJE

1. Po otrzymaniu przesyłki Nabywca zobowiązany jest ją rozpakować w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu, zobowiązany jest sporządzić protokół podpisany zarówno przez Nabywcę oraz kuriera. Po sporządzeniu protokołu Nabywca powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w sposób opisany powyżej.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru lub w czasie jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi Nabywca stwierdzi w nim wady, wówczas jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych opisanych w Regulaminie.

3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. faktury VAT.

4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta opisaną w  karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.

5. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: matborsklep-pomiarowe@matbor.pl

6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny w Sklepie odpowiednik.

7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. Reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Matbor Sp. z o.o., ul.Racławicka 23, 41-200 Sosnowiec

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe